CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum: Urban background noise mapping: The general model (Acta Acustica united with Acustica (2014) 100 (1098-1111) DOI:10.3813/AAA.918789)

W. Wei ; D. Botteldooren ; T. Van Renterghem ; Maarten Hornikx (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; E. Salomons ; M. Ögren
Acta Acustica united with Acustica (1610-1928). Vol. 101 (2015), 1, p. 204.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-05-11.
CPL Pubid: 236324

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur