CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum to: “Spin transport in epitaxial magnetic manganite/ruthenate heterostructures with an LaMnO3 layer” [JETP, 119, (10), 745, (2014)]

A.M. Petrzhik ; Gennady A. Ovsyannikov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; A. V. Shadrin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Y.N. Khaidukov ; L. Mustafa
Journal of Experimental and Theoretical Physics (1063-7761). Vol. 120 (2015), 1, p. 169.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2016-05-11. Senast ändrad 2016-10-27.
CPL Pubid: 236323

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)