CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum to: Measurements of volcanic SO2 and CO2 fluxes by combined DOAS, Multi-GAS and FTIR observations: a case study from Turrialba and Telica volcanoes (Int J Earth Sci (Geol Rundsch), 10.1007/s00531-014-1040-7)

Vladimir Conde (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys) ; P. Robidoux ; G. Avard ; Bo Galle (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys) ; A. Aiuppa ; A. Muñoz ; G. Giudice
International Journal of Earth Sciences (1437-3254). Vol. 103 (2014), 8, p. 2349.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-05-11.
CPL Pubid: 236322

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur