CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Corrections to "Replacing the soft-decision FEC limit paradigm in the design of optical communication systems"

A. Alvarado ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; D. Lavery ; R. Maher ; P. Bayvel
Journal of Lightwave Technology (0733-8724). Vol. 34 (2016), 2, p. 722.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-11. Senast ändrad 2017-01-18.
CPL Pubid: 236320

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Fotonik

Chalmers infrastruktur