CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum: Estimation of Forest Biomass from Two-Level Model Inversion of Single-Pass InSAR Data (IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 53, no. 9, Sep. 2015. pp. (5083-5099))

Maciej J. Soja (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; H.J. Persson ; L.M.H. Ulander
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (0196-2892). Vol. 53 (2015), 10, p. 5795.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-05-11. Senast ändrad 2016-05-11.
CPL Pubid: 236315

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur