CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum: Environmental impacts of hybrid, plug-in hybrid, and battery electric vehicles—what can we learn from life cycle assessment? [International Journal of Life CycleAssessment, DOI 10.1007/s11367-014-0788-0]

Anders Nordelöf (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; M. Messagie ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Joeri Van Mierlo
International Journal of Life Cycle Assessment (0948-3349). Vol. 21 (2016), 1, p. 134-135.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-11. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 236314

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur