CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum: Dissecting the AGB star L 2 Puppis: A torus in the making (Astronomy and Astrophysics (2015) 576 (A46) DOI: 10.1051/0004-6361/201322828)

F. Lykou ; D. Klotz ; C. Paladini ; J. Hron ; A.A. Zijlstra ; J. Kluska ; B.R.M. Norris ; P.G. Tuthill ; S. Ramstedt ; E. Lagadec ; M. Wittkowski ; Matthias Maercker (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; A. Mayer
Astronomy and Astrophysics (0004-6361). Vol. 581 (2015),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Circumstellar matter , Errata, addenda , Methods: observational , Stars: AGB and post-AGB , Stars: evolution , Techniques: high angular resolutionDenna post skapades 2016-05-11. Senast ändrad 2016-05-11.
CPL Pubid: 236313

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur