CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; H. Fuke ; H. Mitomo
The Smart Revolution Towards the Sustainable Digital Society: Beyond the Era of Convergence (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-05-11.
CPL Pubid: 236301

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur