CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industrial Systems Biology

José Manuel Otero Romero (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Industrial Biotechnology: Sustainable Growth and Economic Success (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: "x-ome" technologies , Flux balance analysis , Functional genomics , Market drivers , Metabolic engineering , Reconstructed metabolic network modelsDenna post skapades 2016-05-11. Senast ändrad 2016-12-05.
CPL Pubid: 236293

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur