CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Induced Circular Dichroism

Kymberley Vickery (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: Binding site analysis , DNA intercalators , Induced circular dichroism , Rotational strengthDenna post skapades 2016-05-11.
CPL Pubid: 236291

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan medicin och hälsovetenskap

Chalmers infrastruktur