CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guest editorial: Location-awareness for radios and networks, part i

T.Q. Duong ; M. Elkashlan ; G.K. Karagiannidis ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Y. Mostofi ; B. Shim
IEEE Journal on Selected Areas in Communications (0733-8716). Vol. 33 (2015), 7, p. 1285-1287.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-05-11. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 236274

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur