CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TyreOpt - Phase I

Zuzana Nedelkova (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. - 17 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-11. Senast ändrad 2016-05-16.
CPL Pubid: 236272

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Optimeringslära, systemteori
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur