CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functionality of innovation systems as a rationale for and guide to innovation policy

A. Bergek ; Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; M. Hekkert ; K. Smith
The Theory and Practice of Innovation Policy: An International Research Handbook (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-05-11.
CPL Pubid: 236259

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur