CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quinones as oxidants and dehydrogenating agents

Hans-Dieter Becker (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
The Chemistry of the Quinonoid Compounds p. 335-423. (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: Hydroaromatic compounds , Hydrogen transfer , Neutral acceptors , Organic chemistry , Oxidizing propertiesDenna post skapades 2016-05-11.
CPL Pubid: 236252

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur