CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quinones as oxidants and dehydrogenating agents

Hans-Dieter Becker (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Alan Turner (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Chemistry of the Quinonoid Compounds: Part 2 p. 1351-1384. (1988)
[Kapitel]

Nyckelord: Dihydric phenols , Hydroaromatic compounds , Nitrogen heterocycles , Polycyclic hydrocarbons , Silyl enol ethersDenna post skapades 2016-05-11. Senast ändrad 2017-04-27.
CPL Pubid: 236249

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur