CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantum Groups: From the Kulish–Reshetikhin Discovery to Classification

B. Kadets ; E. Karolinsky ; Iulia Pop (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal of Mathematical Sciences (United States) (1072-3374). Vol. 213 (2016), 5, p. 743-749.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The aim of this paper is to provide an overview of results about classification of quantum groups which were obtained by the authors. Bibliography: 17 titles.Denna post skapades 2016-05-11.
CPL Pubid: 236248

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur