CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical tweezers for Raman spectroscopy

Lianming Tong (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; K. Ramser ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik)
Raman Spectroscopy for Nanomaterials Characterization p. 507-530. (2012)
[Kapitel]

The integration of laser tweezers with Raman spectroscopy for optical manipulation and spectroscopic analysis of individual micro- and nanoscopic objects in physics, chemistry, and the life sciences.



Denna post skapades 2016-05-11. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 236215

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur