CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Charge transport through superconducting nanodevices

Daniel Persson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
2016.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2016-05-10. Senast ändrad 2016-05-19.
CPL Pubid: 236214

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2016-06-09
Tid: 10:00
Lokal: Kollektorn (A423)
Opponent: Dr. Sebastian Bergeret