CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Critical evaluation of equilibrium constants involving acetylacetone and its metal chelates

J. Stary ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Pure and Applied Chemistry (0033-4545). Vol. 54 (2013), 12, p. 2557-2592.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-05-10.
CPL Pubid: 236193

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur