CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Counting rational points on the Cayley ruled cubic

R. de la Bretèche ; T.D. Browning ; Per Salberger (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
European Journal of Mathematics (2199-675X). Vol. 2 (2016), 1, p. 55-72.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

© 2015, Springer International Publishing AG. We count rational points of bounded height on the Cayley ruled cubic surface and interpret the result in the context of general conjectures due to Batyrev and Tschinkel.

Nyckelord: Cayley cubic surface , Counting rational points , Heights , Ruled surfaceDenna post skapades 2016-05-10.
CPL Pubid: 236192

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur