CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

16th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering: 16. NBC & 10. MTD 2014 Joint Conferences, October 14-16, 2014, Gothenburg, Sweden

Henrik Mindedal ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
(2015)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2016-05-10.
CPL Pubid: 236175

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur