CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methane mitigation: Alternative perspectives

Daniel J.A. Johansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Smart Solutions to Climate Change: Comparing Costs and Benefits p. 208-221. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-05-10.
CPL Pubid: 236155

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur