CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Message from the program chairs-in-chief - Part III

Ivica Crnkovic (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; P.A. Hsiung ; G. Huang
Proceedings - International Computer Software and Applications Conference (0730-3157). Vol. 3 (2015), Art. no. 7273308, p. xxi-xxii.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Editorial.Denna post skapades 2016-05-10. Senast ändrad 2016-05-13.
CPL Pubid: 236153

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)