CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mathematics awareness month: The future of prediction

L.R. Goldberg ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; C. Ciliberto ; J.M.P. Balmaceda ; F.E. Su
Notices of the American Mathematical Society (0002-9920). Vol. 63 (2016), 4, p. 352-356.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-05-10.
CPL Pubid: 236149

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur