CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A coniferyl aldehyde dehydrogenase gene from Pseudomonas sp. strain HR199 enhances the conversion of coniferyl aldehyde by Saccharomyces cerevisiae

Peter Temitope Adeboye (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Maurizio Bettiga (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
Bioresource Technology (0960-8524). Vol. 212 (2016), July 2016, p. 11-19.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Abstract The conversion of coniferyl aldehyde to cinnamic acids by Saccharomyces cerevisiae under aerobic growth conditions was previously observed. Bacteria such as Pseudomonas have been shown to harbor specialized enzymes for converting coniferyl aldehyde but no comparable enzymes have been identified in S. cerevisiae. CALDH from Pseudomonas was expressed in S. cerevisiae. An acetaldehyde dehydrogenase (Ald5) was also hypothesized to be actively involved in the conversion of coniferyl aldehyde under aerobic growth conditions in S. cerevisiae. In a second S. cerevisiae strain, the acetaldehyde dehydrogenase (ALD5) was deleted. A prototrophic control strain was also engineered. The engineered S. cerevisiae strains were cultivated in the presence of 1.1 mM coniferyl aldehyde under aerobic condition in bioreactors. The results confirmed that expression of CALDH increased endogenous conversion of coniferyl aldehyde in S. cerevisiae and ALD5 is actively involved with the conversion of coniferyl aldehyde in S. cerevisiae.

Nyckelord: Lignocellulose conversion; Phenolics tolerance; Phenolics conversion; Coniferyl aldehyde; Saccharomyces cerevisiaeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-09. Senast ändrad 2016-07-05.
CPL Pubid: 236132

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)