CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Numerics for Deterministic and Stochastic Evolution Problems

Matteo Molteni (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2016-05-09. Senast ändrad 2016-05-11.
CPL Pubid: 236085

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik
Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2016-05-30
Tid: 10:15
Lokal: Pascal, Department of Mathematical Sciences, Chalmers Tvärgata 3
Opponent: Associate Professor Felix Lindner, Technische Universität Kaiserslautern, Germany