CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Establishing conservation priorities in a rain forest reserve in Brazil: An application of the regional risk assessment method

Rosana Moraes ; Wayne Landis ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Regional Scale Ecological Risk Assessment: using the relative risk model (2004)
[Kapitel]

Nyckelord: ecological risk assessment, regional risk assessment, relative risk model, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, PETAR, rain forest, fish communityDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2360

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur