CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Openness Conjecture and Complex Brunn-Minkowski Inequalities

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Abel Symposium on Complex Geometry p. 29-44. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-05-04. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 235953

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur