CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brief Announcement: Self-stabilizing Virtual Synchrony

S. Dolev ; C. Georgiou ; I. Marcoullis ; Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) )
Lecture Notes in Computer Science - 29th International Symposium on Distributed Computing (DISC) (0302-9743). Vol. 9363 (2015), p. 655-656.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-05-04. Senast ändrad 2016-05-10.
CPL Pubid: 235948

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur