CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sköra stadslandskap: planeringsmetoder för att öppna urbaniseringens rumsliga inlåsningar

Nils Björling (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. ISBN: 978-91-7597-394-4.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-04. Senast ändrad 2016-06-21.
CPL Pubid: 235895

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2016-06-14
Tid: 13.15
Lokal: Eko-salen, Eklandagatan 86, Göteborg
Opponent: Ellen Braae, Köpenhamns Universitet

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie