CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A rate-dependent cohesive crack model based on anisotropic damage coupled to plasticity

Per-Ola Svahn ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics Vol. 30 (2006), p. 887-916.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-29. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23584

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur