CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hybrid LES/RANS Using Synthesized Turbulence for Forcing at the Interface

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Mattias Billson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
International Journal of Heat and Fluid Flow Vol. 27 (2006), 6, p. 1028-1042.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23583

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur