CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Sub-Critical Flow pas a Generic Side Mirror and its Impact on Sound Generation and Propagation

Jonas Ask ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
12th AIAA/CEAS Aeroacoustic Conference, AIAA paper 2006-2558, Cambridge, Massachusetts (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23582

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur