CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LES of Mixed Convection Boundary Layer Between Radiating Parallel Plates

Darioush Gohari Barhaghi (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
5th International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Dubrovnik, Croatia (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23581

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur