CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large-eddy simulation of natural convection boundary layer on a vertical cylinder

Darioush Gohari Barhaghi (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Rolf Karlsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
International Journal of Heat and Fluid Flow Vol. 27 (2006), 5, p. 811-820.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23580

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur