CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alloying as a method of tuning of interlayer exchange coupling in magnetic multilayers

B. Skubic ; E. Holmström ; O Bengone ; O. Eriksson ; Rimantas Bručas (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; B. Hjörvarsson ; V. Stanciu ; P. Nordblad
Physical Review Letters Vol. 96 (2006), 5, p. 057205/1-4.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-29.
CPL Pubid: 23575

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur