CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of the possibility of realization of a spin valve on the basis of superconductor/ferromagnet multilayers

I.A. Garifullin ; D.A. Tikhonov ; N.N. Garif’yanov ; M.Z. Fattakhov ; K Theis-Bröhl ; K. Westerholt ; D. Sprungmann ; H. Zabel ; Rimantas Bručas (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; B. Hjörvarsson ; L.R. Tagirov
Physica Status Solidi C Vol. 5 (2006), p. 1257-1267.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-29.
CPL Pubid: 23573

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur