CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cohesive crack model with anisotropic damage and its implementation in an improved xfem format

P-O. Svahn ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Colloquium 460, Numerical Modeling of Concrete (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

One page abstractDenna post skapades 2006-11-29. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23572

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur