CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error control and adaptivity in space-time of poromechanics problems

Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

One page abstractDenna post skapades 2006-11-29. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23571

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur