CPL - Chalmers Publication Library

Adaptive meso-macro-scale modeling in solid mechanics

Författare och institution:
Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik); Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Publicerad i:
South-American Conference on Computational Mechanics,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Teknisk mekanik ->
Fastkroppsmekanik
Postens nummer:
23570
Posten skapad:
2006-11-29 11:20

Visa i Endnote-format