CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive meso-macro-scale elastic-plastic material modeling

Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Conference on Adaptive Modeling and Simulation (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-29. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23569

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur