CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of anisotropic inelasticity at large strains due to substructure evolution in pearlitic steel

Göran Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; A. Menzel ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Plasticity'05 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-29. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23566

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur