CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggnadsmekanik-Strukturmekanik

Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
: Studentlitteratur, 1995. - 447 s.
[Bok]

Andra upplaganDenna post skapades 2006-11-29.
CPL Pubid: 23564

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur