CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

All You Need Is Mentorship

R. A. Weinberg ; M. Schuldiner ; H. Wu ; B. Stevens ; Jens B. Nielsen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; P. R. Hiesinger ; B. A. Hassan
Cell (0092-8674). Vol. 164 (2016), 6, p. 1092-1093.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Biochemistry & Molecular Biology; Cell BiologyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-29. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 235617

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur