CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction to the Finite Element Method

Niels Saabye ; Hans Petersson (Institutionen för byggnadsmekanik)
: Prentice Hall Internationa, 1992. - 410 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-11-29.
CPL Pubid: 23561

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur