CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling growth of small cracks in a polycrystal

R. Lillbacka ; E. Johansson ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Kenneth Runesson (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik)
15th European Conference on Fracture Mechanics for life and Safety Assessment (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23560

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)
Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur