CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggnadsmekanik - Strukturmekanikens grunder

Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
: Studentlitteratur, 1988. - 149 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-11-29.
CPL Pubid: 23557

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur