CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NUMIFORM 86 - Numerical Methods in Industrial Forming Processes

Kjell Mattiasson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; R.D. Wood ; O.C. Zienkiewicz
(1986)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-11-29.
CPL Pubid: 23554

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur