CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Orientering om finita elementmetodens praktiska användning

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
(1981)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-11-29.
CPL Pubid: 23553

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur