CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A mixed variational formulation for rve-computations

Fredrik Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; R. Lillbacka ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
5th Euromech Solid Mechanics Conference(5th ESMC) (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23549

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)
Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur